10. strokovno srečanje v Cirius Kamnik

8. november 2024

Strokovno srečanje na temo HPV

6. september 2024

XXII. Rtiško srečanje šolskih zdravnikov in pediatrov

z Občnim zborom in volitvami v Upravni ter Nadzorni odbor Sekcije za šolsko, študentsko in adolescentno medicino

8. junij 2024

9. Strokovno srečanje v Cirius Kamnik

10. november 2023

Imenovani zdravnik šole in sodelovanje s šolo

Strokovno srečanje na temo Imenovani zdravnik šole in sodelovanje s šolo bo potekalo 24. 02. 2023 ob 14h.