XXII. Rtiško srečanje šolskih zdravnikov in pediatrov

z Občnim zborom in volitvami v Upravni ter Nadzorni odbor Sekcije za šolsko, študentsko in adolescentno medicino

Reproduktivno zdravje in spolnost – Izzivi v obdobju mladostništva

Datum: 8. junij 2024

Lokacija: Debeli Rtič

Program srečanja (.pdf datoteka)