XVI. Strokovno srečanje na temo HPV

Datum: 6. september 2024
Lokacija: Biotehniška fakulteta, dvorana prof. J. Hribarja, Jamnikarjeva 101, Ljubljana