8. Strokovno srečanje v Cirius Kamnik

Genetika in redke bolezni v vsakdanji klinični praksi

Datum: Petek, 09. 12. 2022

Lokacija: CIRUS Kamnik, Novi trg 43a, Kamnik in preko aplikacije Zoom

Program srečanja (.pdf datoteka)

Program srečanja

14.00 – 14.30  Registracija

14:30 – 14:40  Otvoritev srečanja

14:40 – 15:10 Sindrom Prader Willi – kaj je novega? – izr. prof. dr. Primož Kotnik, dr. med., spec.

15:10 – 15:55 Medicinska genetika v klinični praksi – izr. prof. dr. Karin Writzl, dr. med., spec., Klinični inštitut za genomsko medicino

15:55 – 16:15 Prikaz primera zakaj je tudi na primarnem nivoju pomembno misliti na genetsko ozadje klinične slike – doc. dr. Tina Bregant, dr. med., spec., CIRIUS Kamnik

16:15 – 16:30 Razprava

16:30 – 17:00 Odmor

17:00 – 17:45  Sodobni pristopi v diagnostiki genetskih bolezni v Sloveniji – dr. Aleš Maver, dr. med., Klinični inštitut za genomsko medicino

17:45 – 18:15  Različni obrazi Pompejeve bolezni – doc. dr. Blaž Koritnik, dr. med., Nevrološka klinika, UKC Ljubljana, satelitsko predavanje Swixx Biopharma

18:15 – 18:50 Posnemovalci cerebralne paralize – dr. Barbara Gnidovec Stražišar, dr. med., Splošna bolnišnica Celje

18:50 – 19:00  Razprava in zaključek srečanja

Vabljeni k udeležbi!

Za prijavo izpolnite vprašalnik na povezavi: https://forms.gle/TazrB62rsHSpagv39

Kotizacije ni.

Zdravniška zbornica je srečanju dodelila 3, Zbornica-Zveza medicinskih sester pa 5 licenčnih točk.