Sekcija za šolsko, študentsko in adolescentno medicino
v sodelovanju z
Medicinsko fakulteto Maribor
organizira

8. Kongres šolske, študentske in adolescentne medicine
»MLADOSTNIK NA PREPIHU ČASA«

17. – 18. junij 2022, Medicinska fakulteta Maribor

Organizacijski odbor/ Organizing Committee: Bernarda Vogrin, Mojca Ivankovič Kacjan, Ksenija Goste, Breda Prunk Franetič, Janja Schweiger-Nemanič, Vesna Daneu, Maruška Plut Levstek, Marjetka Žefran Drole, Božena Borjan, Polona Kajba-Keršič, Daša Kumprej, Katarina Muhič, Branka Kvas Kučič, Mojca Mir Toplak, Ana Cenčič

Častna članica organizacijskega odbora: prof. dr. Dušanka Mičetić-Turk

Strokovni odbor/Scientific Committee: Mojca Juričič, Marta Orehek Kirbiš, Tina Bregant, Jožica Mugoša, Barbara Pregl, Majda Troha, Eva Brecelj, Irena Primožič Koradin, Miroslava Cajnkar Kac, Marisa Višnjevec Tuljak

Program/ Programme

Petek Friday: 17.6.2022

8.00 – 8.45 Registracija/Registration

8.45 – 9.45 Otvoritev /Opening ceremony

Otvoritev Inštituta za adolescentno medicino in preventivno pediatrijo

Podelitev priznanja dr. Slave Lunaček

Strokovni del / Scientific programme

Petek Friday, 17.6.2022

9.45 – 10.15   Zakaj in kako bi morali usposabljati zdravnike/zdravstvene delavce s področja adolescentne medicine in zdravja mladostnikov Why and how we should train in adolescent health and medicine doctors/health professionals – prof. Pierre-André Michaud, Honorary professor, Faculty of Biology & Medicine, University of Lausanne, Independent consultant in school & adolescent health and in medical education, Chair, UEMS MJC in Adolescent Medicine & Health; plenarno predavanje Plenary lectures

10.15 – 10.45 Črevesna mikrobiota od rojstva do odraslosti The gut microbiota from birth to adulthood – prof. dr. Dušanka Mičetić Turk, dr. med; plenarno predavanje Plenary lectures

10.45 – 11.00 Adolescentna medicina in zdravje šolskih otrok ter mladostnikov Adolescent medicine and the health of school-age children and adolescents, asist. dr. Mojca Juričič, dr. med., MF Lj, Katedra za javno zdravje, prim. Jožica Mugoša dr. med.

11.00 – 11.10 Razprava

11.10 – 11.40 Odmor

11.40 – 11.50 Zdravje šolskih otrok in mladostnikov pred, med in po epidemiji The health of schoolchildren and adolescents prior to, during, and after the epidemic – dr. Bernarda Vogrin, dr. med., Pedenjped d.o.o.

11.50 – 12.00 Preventivni pregledi študentov pred, med in po epidemiji Preventive Medical examinations before, during and after the COVID epidemic – Barbara Pregl, dr. med., ZD za študente Univerze v Ljubljani, mag. Jasmina Skočir, dr. med., ZD Maribor

12.00 – 12.10 Preventivno zdravstveno varstvo otrok s posebnimi potrebami vključenih v zavod CIRIUS Kamnik Preventive medical care for children with special needs admitted to CIRIUS Kamnik – Marta Orehek Kirbiš, dr. med., CIRIUS Kamnik

12.10 – 12.20  Kako so potekali sistematični pregledi in cepljenje proti HPV  v času epidemije How preventive medical examinations and HPV vaccinations were conducted during the epidemic Janja Schweiger Nemanič, dr.med., ZD Ljubljana Šiška, Miroslava Cajnkar Kac, dr. med, Marta Orehek Kirbiš, dr. med., CIRIUS Kamnik, asist. dr. Mojca Juričič, dr. med., MF Lj, Katedra za javno zdravje, prim. Jožica Mugoša dr. med. in drugi

12.20 – 12.35 Izzivi promocije ustnega zdravja otrok in mladostnikov Challenges in the promotion of oral health in children and adolescents – Jona Blatnik, dr. dent. med., NIJZ, Martin Ranfl, dr. dent. med., NIJZ, doc. dr. Barbara Artnik, dr. dent. med. MF Lj, Katedra za javno zdravje

12.35 – 12.45 ZDAJ.net: Spletna stran Programa ZDAJ – Zdravje danes za jutri ZDAJ.net: the website of the ZDAJ Programme – Health Today for Tomorrow, – prim. Polonca Truden Dobrin, dr. med., Tjaša Pibernik dr. med., Sonja Dravec, Jerneja Kožar, NIJZ

12.45 – 13.00 Razprava

13.00 – 14.00 Kosilo

14.00 – 14.15 Kako je pandemija COVID-19 vplivala na življenjski slog otrok in mladostnikov v Sloveniji? How has the COVID-19 pandemic affected the lifestyle of children and adolescents in Slovenia? – Andreja  Belščak Čolaković, dr. med, NIJZ

14.15 – 14.30 Obravnava adolescentov s celiakijo in organizacija predaje v internistično obravnavo v različnih državah Evrope Management of adolescents with celiac disease and their transition to adult care in different countries of Europe – Petra Rižnik, dr. med., Tomaž Krečnik, dr. med., asist. dr. Martina Klemenak dr. med., doc. dr. Jernej Dolinšek dr.med., UKC Maribor

14.30 – 14.45 Problemi kratkovidnosti pri slovenskih šolarjih Problems of myopia in Slovenian schoolchildren doc. dr. Manca Tekavčič Pompe, dr. med, UKC Lj, Nevena Kaše, dr. med, UKC Lj, Majda Troha, dr. med., ZD Idrija, asist. dr. Mojca Juričič, dr. med., MF Lj, Tina Svetlik, dr. med., ZD Idrija

14.45 – 15.15 Koža v mladostniškem obdobju Skin in adolescence – dr. Katarina Šmuc Berger, dr. med., MEDICAL Intertrade simpozij

15.15 – 15.25 Razprava

15.25 – 15.40 Odmor

15.40 – 16.10  Razvoj sodobnih cepiv za pediatrično uporabo: prednosti in izzivi Development of modern vaccines for paediatric use: benefits and challenges  Prof. dr. Borut Štrukelj mag. farm. Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo; PFIZER simpozij

16.10 – 16.25 Cepilni dan Vaccination day – Jan Mogu, Društvo študentov medicine Maribor

16.25 – 16.40 Ekonomsko breme zaradi smrti zaradi nalezljivih bolezni pri otrocih in mladostnikih v Sloveniji Economic burden of infectious disease-induced mortality among children and adolescents in Slovenia – asist. dr. Tatjana Pokrajac, dr. med., MF Lj, Katedra za javno zdravje

16.40 – 17.00 Farmakološko zdravljenje bolečine pri šolski mladini ­Pharmacological pain management in schoolchildren doc. dr. Jasmina Markovič Božič, dr. med., Klinični oddelek za anesteziologijo in intenzivno terapijo operativnih strok, UKC Ljubljana; KRKA simpozij

17.00 – 17.20 GERB pri mladostniku GERD in adolescents asist. Samo Plut, dr. med., Klinični oddelek za gastroenterologijo, Univerzitetni klinični center Ljubljana; KRKA simpozij

17.20 – 17.25 Krka v zdravljenju bolečine in kislinsko pogojenih bolezni Krka in the treatment of pain and acid-related disorders – Rok Gomezelj, mag. farm.; KRKA simpozij

17.25 – 17.45 Spolno zdravje in spolna identiteta Sexual health and gender identity – asist. dr. Gabrijela Simetinger, dr. med., SB Novo mesto

17.45 Razprava s povzetkom prvega dne

18.00 – 19.00 Voden sprehod po Mariboru

20.00 Večerja s kulturnim programom – City Hotel

Sobota Saturday, 18.6.2022

8.00 – 8.30 Registracija

8.30 – 9.00  How to take care of adolescents who are at risk of attempting/committing suicide Kako poskrbeti za mladostnike, pri katerih obstaja nevarnost samomora/poskusa samomora prof. Pierre-André Michaud, Honorary professor, Faculty of Biology & Medicine, University of Lausanne, Independent consultant in school & adolescent health and in medical education, Chair, UEMS MJC in Adolescent Medicine & Health – plenarno predavanje

9.00 – 9.20  Adolescent mental health: analysis using the YP-CORE test in school health services in CroatiaDuševno zdravje mladostnikov: analiza s testom YP-CORE v šolskih zdravstvenih službah na Hrvaškem – prof.dr.Vesna Jureša, dr. med., spec. školske medicine. Služba za školsku i sveučilišnu medicinu. Odsjek Novi Zagreb – plenarno predavanje

9.20 – 9.35 Prve slovenske smernice za postvencijo v šoli po samomoru učenca ali dijaka The first Slovenian guidelines for suicide postvention in primary and secondary schools following the suicide of a student – prim. Nuša Konec Juričič, dr. med., NIJZ

9.35 – 9.40 Kaj lahko naredim, da mi bo lažje? – priročnik za mlade v stiski in tiste, ki delajo z njimi  What can I do to make it easier? – A handbook for young people in need and those who work with them prim. Nuša Konec Juričič, dr. med., NIJZ

9.40 – 9.55 Simptomi depresije in tvegani vzorci pitja alkohola med mladimi športniki Symptoms of depression and hazardous drinking patterns among young athletes – dr. Uroš Perko, mag. kin., spec. gešt. Psihoterapije, Zavod Pelikan

9.55 – 10.10 Uspešnost obravnave različnih zasvojenosti v terapevtskih skupnostih – komunah The effectiveness of various addiction treatments within therapeutic communities  – dr. Uroš Perko, mag. kin., spec. gešt. psihoterapije

10.10 – 10.20 Zdraviliško zdravljenje, obnovitvena rehabilitacija in zdravstveno letovanje otrok in mladostnikov v Zdravilišču Debeli rtič v času pandemije COVID-19 Therapy, occupational rehabilitation and health holidays for children and adolescents at the Debeli Rtič Health Resort during the Covid-19 pandemic – Breda Prunk Franetič, dr. med, MZL RKS Debeli rtič

10.20 – 10.40 Razprava

10.40 – 11.00 Odmor

11.00 – 11.30 Množične nesreče in otroci Mass casualty events and children –  prim. Anica Mikuš Kos, dr. med.– plenarno predavanje

11.30 – 12.00 Možgani mladostnikov in stres – kako se lahko mladostniki spopadejo s stresom The adolescent brain and stress – how can adolescents cope with stress – doc. dr. Tina Bregant. dr. med., CIRIUS Kamnik

12.00 – 12.15 Motnje spanja pri otrocih s spektroavtistično motnjo – diagnostični pristopi in ukrepanje Sleep disturbances in children affected by autism spectrum disorder – diagnostic approaches and interventions – Nina Šenica, dr. med.; MEDIS simpozij

12.15 – 12.30 Nevrološki simptomi pri otrocih, ki imajo bolezen Niemann Pick Neurological symptoms in children with Niemann Pick disease – asist. mag. Luka Kopač, dr. med.; MEDIS simpozij

12.30 – 12.45   Razprava

12.45 – 13.00 Zaključki  kongresa

13.00 – 13.50 Kosilo

13.30 – 15.30 Delavnica1: Poučevanje adolescentne medicine po programu EuTeach – prof. Pierre-André Michaud, dr. med.- dodatno za 20 udeležencev

14.00 – 15.30 Delavnica 2: Kratek tečaj oživljanja v simulacijskem centru – Jani Breznik, dr. med., spec. ped., Martina Bobič, dipl. m. s., Janja Melanšek dipl. m. s., Simulacijski center MF Maribor – za omejeno število udeležencev – posebna prijava

Program:

Prijavnica in dodatna navodila za pripravo izvlečka:

Kotizacija:

 • Pred 25. 4. 2022: 200€ + DDV
 • Po 25. 4. 2022: 250 € + DDV; vsaka 4. kotizacija za istega plačnika je gratis
 • Za 1 dan: 150€ + DDV
 • Videokonferenca: 150€ + DDV
 • Specializanti: 100 € + DDV
 • študentje in upokojenci: brez kotizacije

Za dodatne informacije nas lahko kontaktirate na info@sssam.si.

Rezervacija prenočitev

Hotel City Maribor – Koda za rezervacijo: »8. Kongres šolske, študentske in adolescentne medicine«

CENIK: v  EUR na sobo na noč

Tip sobe Cena v EUR
Dvoposteljna soba STANDARD – Single use 75,00 €
Dvoposteljna soba STANDARD 100,00 €
Dvoposteljna soba SUPERIOR – Single use 85,00 €
Dvoposteljna soba SUPERIOR 120,00 €

Cena vključuje:

 • bivanje v izbrani sobi,
 • bogat samopostrežni zajtrk,
 • internetno povezava v sobi.

Doplačila v EUR:

 • pozen odhod, zgodnji prihod doplačilo 50%
 • turistična taksa 2,50 €/osebo/noč
 • parkirno mesto v hotelski garažni hiši 5,00 € na dan

Prijava: po 15:00 uri

Odjava: do 11:00 ure

Rezervacije, z navedbo kode »8. Kongres šolske, študentske in adolescentne medicine«, lahko opravite preko:

e.: info@hotelcitymb.si, ali preko t.: +386 2 29 27 000