Strokovno srečanje Sekcije za šolsko, študentsko in adolescentno medicino 2019

Vabljeni na strokovno srečanje, ki bo potekalo v petek, 29. marca 2019, ob 15. uri v Gasilsko reševalnem centru Postojna, Prečna ulica 6, Postojna.

Program:

14.30 Registracija
15. 00 – 16.30 Neugodne izkušnje iz otroštva
15.00 – 15.30 Skriti asi iz otroštva ali kako lahko odrasli zamenjamo otroku karte, s katerimi igra igro življenja (nevrološki vidik) – doc. dr. Tina Bregant, dr.med., spec. pediatrije, spec. FRM

15.30 – 16.00  Zakaj so nekateri odrasli lahko preboleli obremenjujoče izkušnje iz otroštva, drugi pa ne  (vidik psihiatra) – prof. dr. Maja Rus Makovec, dr.med., spec. psihiatrije

16.00 – 16.30  Nevidna revolucija (družbeni vidik in predstavitev načrta raziskave) prof. dr. Metka Kuhar, univ.dipl. soc. psih. in komunikologinja

RAZPRAVA

16.40 – 17.00 Odmor
17.00 – 18.20 Kajenje in E-cigarete
17.00 – 17.40 Elektronske cigarete – javnozdravstveni pogled – Helena Koprivnikar, dr.med., NIJZ RS
17.40 – 18.00 Rezultati raziskave Odnos mladostnikov do tobaka – GYTS 2017 in kaj se je spremenijo v obdobju 2003 – 2017 – asist.dr. Mojca Juričič, dr. med.; Sekcija za šolsko, študentsko in adolescentno medicino, UL- Medicinska fakulteta, KZJ
18:00 – 18:30 Razprava in zaključek srečanja

Izobraževanje je prijavljeno pri ZZS za pridobitev licenčnih točk. Kotizacije ni.

Vabljeni!

Program strokovnega srečanja